Ολοκληρωμένα προγράμματα Aσφάλισης Ευθύνης Προϊόντων.

Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Ευθύνης Προϊόντων

Εξασφαλίζουμε πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Οι Καλύψεις μας

Τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου σε τρίτους για τυχαία σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία που προέρχεται και έχει σχέση με το προϊόν που θα προμηθεύσει σε τρίτους.

Απευθυνόμαστε σε
  • Κατασκευαστές/παραγωγούς.
  • Προμηθευτές (χονδρική ή λιανική πώληση).
  • Μεσάζοντες.
Πλεονεκτήματα

Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης οι απαιτήσεις τρίτων από τη χρήση των προϊόντων της.

Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία

  1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
  2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
  3. Δίκαιη διαχείριση Απαιτήσεων

Η Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων απευθύνεται σε κατασκευαστές, παραγωγούς, προμηθευτές και μεσάζοντες.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Καλύτερη Ασφαλιστική Γενικού Κλάδου στα World Finance Insurance Awards 2023

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Άμεσοι και αποτελεσματικοί στον χειρισμό Απαιτήσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ