Ολοκληρωμένα προγράμματα Aσφάλισης Ευθύνης Προϊόντων.

Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Ευθύνης Προϊόντων

Εξασφαλίζουμε πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Οι Καλύψεις μας

Τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου σε τρίτους για τυχαία σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία που προέρχεται και έχει σχέση με το προϊόν που θα προμηθεύσει σε τρίτους.

Απευθυνόμαστε σε
  • Κατασκευαστές/παραγωγούς.
  • Προμηθευτές (χονδρική ή λιανική πώληση).
  • Μεσάζοντες.
Πλεονεκτήματα

Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης οι απαιτήσεις τρίτων από τη χρήση των προϊόντων της.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

  1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
  2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
  3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Η Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων απευθύνεται σε κατασκευαστές, παραγωγούς, προμηθευτές και μεσάζοντες.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Καλύτερη ασφαλιστική γενικού κλάδου στα World Finance Insurance Awards 2022

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ