Ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλειας Κυνηγών.

Νιώθεις σιγουριά στο κυνήγι ή στην σκοποβολή. Επίλεξε το ευέλικτο πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλεια κυνηγών σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Κυνηγών

Οι Καλύψεις μας
  • Θάνατο.
  • Μόνιμη ανικανότητα.
  • Προσωρινή ολική ανικανότητα για εργασία.
  • Ιατρικά έξοδα.
  • Απώλεια, ζημιά ή καταστροφή του όπλου.
  • Καλύπτουμε την ευθύνη του κυνηγού/σκοπευτή (Αστική Ευθύνη) σε περίπτωση που προκαλέσει ατύχημα σε τρίτους.

 Λεκτικά Ασφαλιστηρίων Web:

151711020

151711122

151710124

Απευθυνόμαστε σε
  • Κυνηγούς/σκοπευτές ηλικίας 18-70 ετών και ισχύει μόνο εντός της γεωγραφικής περιοχής που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μπορείς να ολοκληρώσεις την αγορά του Ασφαλιστηρίου σου online, μέσω της ιστοσελίδας μας.

Πάρε προσφορά

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

  1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
  2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
  3. Αξία στο πορτοφόλι σου

Τα Σχέδιά μας

Παρεχόμενη Κάλυψη

Σχέδια Ασφάλισης
  Α Β Γ
ΜΕΡΟΣ Ι - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ      
Θάνατος € 20.000 € 30.000 € 40.000
Μόνιμη ανικανότητα
σύμφωνα με την Κλίμακα του Βιβλιαρίου Ασφάλισης
€ 10.000 € 15.000 € 20.000
Προσωρινή ολική
ανικανότητα για εργασία μέχρι 52 εβδομάδες με εβδομαδιαίο επίδομα
€ 40 € 60 € 80
Ιατρικά εξοδα μέχρι € 400 € 600 € 800

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

     
Για κάθε συμβάν μέχρι € 10.000 € 15.000 € 20.000

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΠΛΟΥ

Μέχρι την υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία
     
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΡΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ € 20 € 30 € 40
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΠΛΟΥ 1% της ασφαλισμένης αξίας 1% της ασφαλισμένης αξίας 1% της ασφαλισμένης αξίας

Μπορείς να αγοράσεις Ασφάλεια Κυνηγών από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου.
Σημείωση: Για κάθε ασφαλιστήριο επιπλέον 2€ για χαρτόσημο.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Καλύτερη ασφαλιστική γενικού κλάδου στα World Finance Insurance Awards 2022

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ