Ολοκληρωμένα προγράμματα Aσφάλισης Εγγύησης Πίστης.

Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Εγγύησης Πίστης

Εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σου.

Οι Καλύψεις μας

Οικονομική απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστεί ένας εργοδότης ως αποτέλεσμα δόλου από μέλη του προσωπικού του.

Απευθυνόμαστε σε

Εργοδότες με προσωπικό που απασχολείται με την είσπραξη, διαχείριση και κατάθεση χρημάτων και εμπορευμάτων.

Πλεονεκτήματα

Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης μια δόλια πράξη από μέλη του προσωπικού της.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

  1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
  2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
  3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Η Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης καλύπτει την οικονομική απώλεια ενός εργοδότη ως αποτέλεσμα δόλου από μέλη του προσωπικού του.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Καλύτερη ασφαλιστική γενικού κλάδου στα World Finance Insurance Awards 2022

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ