Ολοκληρωμένα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων.

Αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Οι Καλύψεις μας
 • Πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί:
  • Θάνατο.
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα.
  • Προσωρινή ολική ανικανότητα για εργασία. (Εβδομαδιαίο εισόδημα.)
  • Προσωρινή μερική ανικανότητα για εργασία. (Εβδομαδιαίο εισόδημα.)
  • Ιατρικά έξοδα.
 • Ταξιδιωτικές αποσκευές.
Απευθυνόμαστε σε
 • Άτομα ηλικίας 18-65 ετών.
 • Εργοδότες, για ασφάλιση του προσωπικού ή των στελεχών τους.
 • Συνδέσμους, για κάλυψη των μελών τους.
 • Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για κάλυψη χρεωστών τους.
Πλεονεκτήματα
 • Αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνεται μετά από ατύχημα.
 • Χρησιμοποίηση ασφαλισμένου ποσού για εξόφληση δανείων ή πιστωτών.
 • Αντιμετώπιση των τρέχουσων οικογενειακών αναγκών.
 • Ετήσια κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων στην Κύπρο και κατά την προσωρινή επίσκεψη του ασφαλισμένου στο εξωτερικό.
 • Προστασία του εισοδήματος της οικογένειας ή της επιχείρησης με χαμηλό κόστος.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου

 1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
 2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
 3. Γρήγορη Εξυπηρέτηση


Η Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων απευθύνεται σε εργοδότες για ασφάλιση του προσωπικού ή των στελεχών τους.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Καλύτερη ασφαλιστική γενικού κλάδου στα World Finance Insurance Awards 2022

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ